IRKÇILIK

  • IRKÇILIK

Cübeyr b. Mut"im"den nakledildiğine göre, Resûlullah (sav) şöyle buyurmuştur: “Irkçılığa çağıran bizden değildir. Irkçılık davası uğruna savaşan bizden değildir. Irkçılık davası uğruna ölen bizden değildir.”

(D5121 Ebû Dâvûd, Edeb, 111-112)

Allah bizi insan olma ile şerefli kıldı. Ve üstünlüğü takvaya bağladı, kim allah'tan çok korkup itaat ediyorsa o üstündür buyurdu kur'anda. 

Peki bu ırkcılık davamız neden, hele hele bilgili insanların bile bölgesel ırkcılığı, mesala sen doğulusun ben batılıyım gibi.sen Kürt'sün ben türküm, arabım. gibi

Allah için biri bana cevab versin kan anonsu edilirken hiç duyan varmı? A grubu kürt kanı aranıyor diye,
Yada 0 grubu arab kanı aranıyor diye.
Yada Türk kanı aranıyor diye, duyan oldum hiç.
Yada Doğulu batılı kanı. 
Hatta Müslüman' yada kafir' yada münafık kanı' yada erkek veya kadın kanı diye duyan varmı?

Duyamazsınız çünkü insan olma şerefi ayrıdır.

Lütfen bireylerde olsak ilim adamlarıda olsak söylemlerimize dikkat edelim.

Irkcılık davası güden bizden degildir hadisini unutmayalım. saygı ve selamlarımla