ÜÇÜNCÜ YOL ŞAHLANIŞ HAREKETİ

ÜÇÜNCÜ YOL ŞAHLANIŞ HAREKETİ
Şahlanış Hareketi Genel Başkanı Mehmet Mahmut Yıldız Üçüncü Yol Şahlanış Hareketi hakkında açıklamalarda bulundu.

Üçüncü Seçenek olarak, Dayanışmacı-Toplumcu Şahlanış Hareketi;

Toptancı bir yaklaşımla, toptan kabul veya toptan reddi kolaycılık olarak niteler.

Düşmanımın düşmanı mutlak dostumdur! Anlayışını benimsemez.

Coşkun duygu ve tepkileriyle değil, akıl, mantık, hür irade ve vicdanında değerlendirerek karar verir, konum alır.

En aşağılık kişilerin bile ana, eş ve evlatlarına küfür etmez. Mutlak bir ahlakçılık ve nezaket çizgisini takip eder.

Aksak ve eksikte olsa yürüyen, işleyen demokrasimize karşı girişilen her türlü darbe ve müdahaleye karşı durmayı, seçilmiş veya atanmışların her türden keyfi ve hukuksuz uygulamalarına da muhalefet etmeyi görev kabul eder.

Yurttaşların hak ve özgürlüklerinin kesintisiz, kısıtlamasız garanti altına alınmasını bir hizmet veya lütuf değil Devletin yerine getirmesi gereken bir ödev ve sorumluluğu olarak görür.

Üçüncü Seçenek takipçileri inandıkları değerler bütününe sadakatle bağlı olmayı tercih ederler. Yani Kişilere değil Vatan, Millet ve Devlete fedakârca karşılıksız hizmet eder.

Herkesin dilediği gibi inanma, inanmama, düşünme, fikir ve görüş belirtme, ibadet etme, örgütlenme hakkına saygı duyar, kimseye kimlik dayatmaz.

Karşıt görüşte olanları vatan haini, şerefsiz, sucu, bucu Terörist ve Allahsız olarak damgalamaz.

İnsanın insana, çevreye, doğaya ve diğer canlılara karşı giriştiği her türden şiddete karşı durur.

Özel Mülkiyete saygılı, Dayanışmacı-Toplumcu Adil bir toplumsal düzende emeği kutsal sayarak çalışanı ve üreteni koruyucu ve destekleyici bir çizgide yerli bir karma ekonomiyi ve tam istihdamı benimser.

Geçmişimizi övünç veya utanç vesilesi değil ibret alınarak günümüz olanaklarını en iyi şekilde değerlendirerek günü ve geleceği inşa ve ihya etme kaygısı güder.

Yüzyıllardır yeni keşif ve icat yapmamışken mazinin büyük şahsiyetleri ve eserleri ile övünmeyi kuru avuntu ve teselli sayar aklı, sanatı, bilimi ahlakla taçlandırıp yeni bir parlak medeniyet kurmayı ülkü edinir...

Mehmet Mahmut Yıldız Şahlanış Hareketi Genel Başkanı